easymove – moving people at work

HVEM ER EASYMOVE FOR?

EasyMove er nemt og tilgængeligt og kræver ingen forudsætninger.

EASYMOVE ER FOR ALLE MEDARBEJDERNE

Det er gennem inklusion af alle medarbejdere, at den samlede trivsel øges. Der er fokus på fællesskab og inklusion, som er hovedkomponenterne for at skabe adfærdsmæssige ændringer og motivation.

KRÆVER INGEN SÆRLIGE FORUDSÆTNINGER

EasyMove inkluderer alle på alle niveauer. Kræver ikke specielle evner eller differentierede udgangspunkter for at deltage eller forbedre sig.