easymove – moving people at work

Hvad er easymove?

Læs mere om easymove her.

MÅL TRIVSLEN SOM DET FØRSTE

De færreste virksomheder måler trivsel. Gennem easymove gøres trivslen målbart, og man kan løbende se effekter samt justere i de ønskede initiativer.
easymove bruger blandt andet World Health Organization spørgerammer til at indkredse hvilke initiativer der er behov for i virksomheden.

GENNEM FOKUS PÅ TRE ELEMENTER STYRKES TRIVSLEN

Fællesskab, mental sundhed og fysisk sundhed er de tre grundsten i easymove.
Alle aktiviteter er bygget op om disse parametre. Således, at der skabes hele medarbejdere og ikke kun medarbejdere, der er i god fysisk form. At være fælles om noget og have mentalt overskud er lige så vigtige dele af sundhed og trivsel.

ÉN SAMLET PLATFORM

easymoveer én samlet platform, der måler trivslen, forudser trivselsbehov samt laver initiativer baseret på mikroaktiviteter, der skaber langvarige adfærdsændringer.
Med en enkelt App gøres det nemt at følge med og for alle at være med.

EASYMOVE ER EN APP-BASERET PLATFORM

easymoveindeholder en lang række mikroaktiviteter, som kan udføres i arbejdstiden.
Det kræver hverken særlige forudsætninger eller lang tid. De enkelte gentagelser og aktiviteternes art har påvist at have en stor positiv effekt på virksomhedens samlede trivsel og medarbejdernes individuelle sundhed og motivation.

GAMIFICATION

easymove er baseret på intern konkurrence i virksomheden. Man kan konkurrere mod andre afdelinger eller andre teams. Man vælger selv. Fælles for alle forløb er, at man kan udfordre hinanden og alle er med til at styrke sit eget hold.

KAMPAGNER OG ÅRSHJUL

Alle easymove forløb er bygget op omkring kampagner med særligt fokus. Ofte med udgangspunkt i virksomhedens aktuelle situation eller strategi.
Vi samtidig er i stand til at foretage grundige trivselsanalyser, og baseret herpå, tilrettelægge fuldstændige skræddersyede kampagner.
Oftest vil en kampagne køre 4-6 uger. Herefter vil der blive evalueret og igangsat nye kampagner med udgangspunkt i de forrige resultater.
Målet er klart. Øget trivsel, færre sygedage og højere produktivitet.