easymove – moving people at work

HR-DASHBOARD

Der tilbydes løbende monitorering gennem et HR-dashboard.

HR-DASHBOARD SKABER LØBENDE SIKRING AF TRIVSLEN

EasyMove tilbyder et HR-dashboard, der gør det muligt at følge med i den generelle trivsel i virksomheden.
EasyMove genererer unik viden og dynamisk sundhedsdata baseret på aktiviteter og spørgerammer i et Data Dashboard. Data Dashboard'et er udviklet til ledelsen og HR for at kunne måle effekten af de sundhedstiltag virksomheden har igangsat. Samtidig kan data forudsige hvilke initiativer der bør tages, for at undgå sygdomstilfælde. Data Dashboard'et er også i stand til at indsamle data fra eksterne kilder, samt smart-watches, smart-phones og øvrige wearables.
Data Dashboard genererer benchmark fra sammenlignelige brancher og virksomheder.
Alle data i EasyMove er anonymiseret og lever op til gældende GDPR regler.

hr dash
hr dash