easymove – moving people at work

easymove

Fra medarbejder til menneske

Tænk hvis vi en dag begyndte at måle vores virksomheds værdi, baseret på den menneskelige aktiekurs, og vores evne til opretholde og udvikle trivslen hos den væsentligste og vigtigste ressource, nemlig medarbejderne. 


I vores arbejde med trivsel og forebyggende sundhedsaktiviteter, kan vi ikke undgå at forholde os til spørgsmålet hvad er “return on investment” og hvad er effekten? Yderst valide og relevante spørgsmål, hvor der dog ikke altid kan gives et endegyldigt og 100% konkret svar.

Historisk har effektmåling af disse indsatser ofte haft fokus på målbart og formelt sygefravær. Vi ved nu at det parameter, er forbundet med en række fejlkilder, og egentlig ikke er et særlig godt billede på den reelle sundheds og trivselstilstand i organisationen. Uformelt sygefravær, nedsat trivsel og produktivitet, ender ofte som blinde vinkler, som er svære at kvantificere og dermed udfordrende at forholde sig konkret og aktivt til. 

Derfor er vores forhåbning at man udover fokus på de rene økonomiske gevinster ved arbejdsmiljøindsatser, også fra NAF´s side arbejder på etablere en fælles “møntfod” til at kvantificere de uformelle gevinster ved indsatserne. En fælles forståelse for hvilke menneskelige nøgletal du som virksomhed skal rapportere på, og som kan få en ligeså vægtig plads hos ledelser, bestyrelse og aktionærer, som de mere traditionelle finansielle nøgletal

ttps://nfa.dk/da/nyt/nyheder/2020/nfa-etablerer-arbejdsmiljookonomi-som-nyt-forskningsomraade

Post a Comment