easymove – moving people at work

easymove privatlivspolitik

 1. Vi værner om dit privatliv
  Privatlivspolitik:
  easymove er ansvarlig for alle personoplysninger, som du giver os. For os er det vigtigt, at du som kunde skal føle dig tryg, når du besøger vores hjemmeside og gør brug af vores produkter, og beskyttelse af dit privatliv er et vigtigt spørgsmål, som vi tager særligt hensyn til i alle vores forretningsprocesser.
  For at du skal kunne gøre brug af vores tjenester, har vi behov for at indsamle og behandle dine personoplysninger. Denne politik vedrørende personoplysninger indeholder oplysninger om, hvordan vi behandler, opbevarer og håndterer dine personoplysninger.
 2. easymove er dataansvarlig
  easymove er dataansvarlig for de personoplysninger, der afgives på vores hjemmeside, og undersider og behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning om persondata.
  Som dataansvarlig har easymove ansvaret for alle de personoplysninger, du giver os, eller som vi indsamler eller får i forbindelse med vores services, når du indgår i en forbindelse med os.
  Kontaktoplysningerne til easymove er:

easymove ApS
Jægersborg Allé 1E, 2920 Charlottenlund
E-mail: info@easy-move.io
Adm. direktør og ansvarshavende: Stefan Nadelmann
CVR-nummer: 40588264
 

 1. Hvilke oplysninger indsamler vi om dig?
  Oplysninger, som vi kan indsamle direkte fra dig, omfatter dit navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer
 2. Til hvilke formål behandler vi dine personoplysninger? 
  Behandling for at opfylde vores forpligtelser over for dig
  Dine personoplysninger bruges af easymove til at opfylde vores forpligtelser over for dig og yde dig den bedst mulige service. Det gør vi med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (f).

Hvis du indgår i et aftaleforhold og har købt et eller flere produkter, og for at kunne modtage disse produkter skal vi kunne behandle dine personoplysninger i det omfang det er nødvendigt for at levere det aftalte produkt.
Disse oplysninger vil blive slettet efter 2 år. 
Behandling, der er nødvendig med henblik på vores søgsmålsinteresser
Dine oplysninger gemmes og bruges desuden med henblik på informations- og markedsføringsformål. Det gør vi med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (f).
Det betyder, at vi med henblik på vores kommercielle interesser kan bruge dine personoplysninger til at kontakte dig via forskellige former for informations- og markedsføringskanaler. Du har naturligvis til enhver tid mulighed for at modsætte dig, at vi benytter dine personoplysninger til markedsføringsformål. Se mere under punkt 8 nedenfor.
Alle oplysninger i forbindelse med nyhedsbreve vil blive slettet efter 5 år eller på forlangende

Running26 kan også skulle behandle personoplysninger om dig, som er repræsentant for en virksomhed, der er kunde hos Running26, med henblik på at opfylde vores forpligtelser over for klienten og yde den bedst mulige service.

 1. Hvordan bruger vi dine oplysninger?
  Oplysninger, som vi kan indsamle direkte fra dig, omfatter dit navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, betalingsoplysninger og eventuelle kommentarer.
  Med henblik på at opfylde de formål, hvortil oplysningerne indsamles, herunder tilmelding til nyhedsbreve, kan dine personoplysninger registreres, opbevares (lagres), bruges og overføres til vores samarbejdspartnere eller underleverandører som angivet nedenfor.
  Vi anvender cookies og andre værktøjer til webanalyse f.eks. Google Analytics, til at indsamle oplysninger om dig automatisk, når du bruger easymove hjemmeside. Oplysninger, vi indsamler automatisk, omfatter f.eks. indstillinger og valg, du foretager, når du indtaster oplysninger på vores hjemmesider.
  Dine personoplysninger gemmes primært i Danmark. Via f.eks. Google Analytics fremsendes oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside også til Google i USA med henblik på at indsamle webstatistik. Dine oplysninger gemmes kun så længe, det er nødvendigt for at udføre vores tjenester (f.eks. opfylde en aftale med dig eller levere nyhedsbreve) eller så længe det er fastsat ved lov.
 2. Hvem overfører vi dine oplysninger til?
  Vi kan overføre dine personoplysninger til vores forretningspartnere, der behandler personoplysninger på vegne af easymove i forbindelse med de formål, som er beskrevet i denne politik vedrørende personoplysninger, og dermed kan have midlertidig adgang til dine personoplysninger. Dette sker altid i henhold til en skriftlig databehandleraftale om personoplysninger, der sikrer, at behandlingen foretages iht. easymove anvisninger, hvor partneren vil være databehandler efter easymoves’s instrukser. Derudover kræver vi, at vores forretningspartnere anvender passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte og slette dine personoplysninger inden for en rimelig tid, efter de har udført deres opgave.
  For at opretholde den bedst mulige service vil oplysningerne blive videregivet til underleverandører, der er engageret af os. Dette betyder for eksempel:
  At dine oplysninger er gemt hos vores leverandører af IT-tjenester.
  At vi overgiver personoplysninger til leverandører og speditører i forbindelse med levering eller koordinering af levering.
  At trykkerier kan få dine adresseoplysninger til udskrivning af dine adresseoplysninger i forbindelse med postforsendelser af tilbud til kunder.
  At samarbejdspartnere kan få dine personoplysninger med henblik på at give dig persontilpassede tilbud baseret på din købshistorik.
  At vi kan dele dine personoplysninger med organisationer som kreditoplysningsfirmaer med henblik på kreditvurdering, identitetskontrol, overvågning af kreditværdighed og overtagelse af fordringer.
  At oplysninger om dit besøg på vores websted overføres til Google i USA via Google Analytics, oplysninger om sikrende retsmidler findes på support.google.com.
  At personoplysninger kan videregives om nødvendigt iht. gældende lov eller myndighedernes krav med henblik på at varetage Running26’s juridiske interesser eller at opklare, forhindre eller gøre opmærksom på bedragerier og andre sikkerhedsmæssige eller tekniske problemer, og
  at vi kan dele dine oplysninger med en potentiel køber eller sælger, hvis vi sælger eller køber virksomheden eller aktiver. I tilfælde af en erhvervelse af Running26 eller deres aktiver kan dine personoplysninger overføres til tredjemand.

Ud over det ovennævnte formidler/sælger/udveksler vi aldrig dine oplysninger til tredjemand med henblik på markedsføring uden for Running26 og uden for det formål hvormed du indgår i vores services.

 1. Sikkerhed
  Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine oplysninger mod f.eks. tab samt mod uautoriseret ændring, videregivelse eller adgang til oplysningerne. Vi har også procedurer for håndtering og rapportering af enhver hændelse, der kan påvirke sikkerheden i forbindelse med dine personoplysninger.
 2. Rettigheder til dine personoplysninger
  Korrektion, tilføjelse eller sletning – du har altid ret til at få adgang til dine personoplysninger og til at anmode om, at vi korrigerer eller opdaterer dine personoplysninger eller sletter visse personoplysninger. Sletning sker, forudsat at der ikke er økonomiske eller juridiske forretninger mellem dig som kunde og Running26 (f.eks. Ubetalte fakturaer), at der ikke er nogen juridisk forpligtelse for Running26 til at behandle data, eller ethvert andet retsgrundlag for behandling.
   
  Begrænsning af forarbejdning og dataportabilitet – under visse omstændigheder kan du anmode om, at vi begrænser brugen af dine personoplysninger. Du har også ret til at få adgang til dine personoplysninger i et struktureret og almindeligt anvendt og maskinlæsbart format til overførsel til en anden dataansvarlig.
   
  Forespørgsler og klager – hvis du ønsker at udøve nogen af ovennævnte rettigheder, eller hvis du har spørgsmål vedrørende personoplysninger, der opbevares af os, eller spørgsmål om denne politik vedrørende personoplysninger, bedes du kontakte os (for kontaktoplysninger, se punkt 2 ovenfor).
   
  Du bedes kontakte os, hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger; så vil vi gøre vores bedste for at imødegå dine klager. Dit privatliv er meget vigtigt for os, og vi bestræber os altid på at beskytte dine personoplysninger på den bedst mulige måde. Hvis vi imidlertid efter din opfattelse, ikke opfylder dette løfte, gør vi opmærksom på, at du også har ret til at indgive en klage til datatilsynet eller anden myndighed, der etableres i fremtiden.